Analiza techniczna

Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem przy wyznaczaniu miejsc otwarcia oraz zamknięcia pozycji i dzięki temu idealnie nadaje się do rynku Forex, który charakteryzuje się silnymi i wyraźnymi trendami zmian cen co oznacza, że przy pomocy analizy technicznej można ze sporym prawdopodobieństwem prognozować główne punkty zwrotów trendu.

Analiza techniczna to sposób patrzenia na wykresy par walut (AT jest również wykorzystywana przez inwestorów na innych rynkach finansowych), analizując wykresy inwestor ocenia w jakim kierunku pójdzie rynek.

Inwestorzy na rynku Forex wykorzystują do swoich analiz dane z przeszłości. Kurs i wolumen obrotów są przy tym jedyną potrzebną informacją. Dane te traktowane są przez inwestorów jako informacja pełna, co oznacza, że w analizie technicznej przyjmuje się wewnętrzne założenie, że wszystko co ma wpływ na rynek, ma swoje odbicie w kursach i wolumenie.

Inwestor na rynku Forex otwiera i zamyka niekiedy wiele pozycji w ciągu dnia. Przy inwestowani na tak krótkich odcinkach czasowych, analiza techniczna wydaje się w zasadzie jedynym skutecznym narzędziem, który pozwala uzyskiwać sukcesy spekulacyjne.

Podstawy analizy technicznej

Poziom notowań i obrotów reaguje na wszelkie reakcje inwestorów, w tym psychologiczne, które szczególnie w wąskim horyzoncie inwestycyjnym mają duże znaczenie. Dlatego też wyższość analizy technicznej nad fundamentalną przejawia się zwłaszcza w krótkim okresie.

Podstawowe zasady analizy techniczne:

  • ruchy kursów są konsekwencją fluktuacji popytu i podaży na rynku,
  • da się ustalić kierunek tych zmian (trend), który trwa zawsze jakiś dłuższy czas,
  • wahania poziomu cen układają się w pewnym, powtarzalnym i w miarę regularnym cyklu.

Warto zapamiętać, że zasady analizy technicznej nie są nieomylnymi prawami naukowymi. Analiza techniczna opiera się na wieloletnich doświadczeniach ze wszystkich rynków finansowych oraz kapitałowych i na pewno jej stosowanie pozwala osiągać przeciętnie dużo większe zyski niż inwestowanie wyłącznie przy własnej intuicji.

Największym problemem analizy technicznej jest brak konsekwencji i lekceważenie sygnałów z niej płynących przez inwestorów, którzy dają się zwykle ponieść emocjom. Zignorowanie podstawowych zasad analizy technicznej oznacza najczęściej narażenie się na straty lub w najlepszym przypadku na pomniejszone zyski.

Typy wykresów stosowane w analizie technicznej

Na rynku Forex wykres stanowi wizualizację sytuacji rynkowej danej waluty. Do analizy technicznej stosuje się trzy podstawowe typy wykresów:

  • wykresy liniowe (line charts),
  • wykresy słupkowe (bar charts),
  • wykresy świecowe (candle charts).

Wykresy liniowe

Wykres liniowy jest sporządzany na podstawie cen otwarcia i zamknięcia dla danego przedziału czasowego. Zaznaczane są one w postaci kropek, przy czym cena zamknięcia poprzedniej godziny (lub innego przedziału czasowego) jest ceną otwarcia następnego, przez co linia zachowuje ciągłość. Zaletą tego wykresu jest jego przejrzystość i prostota interpretacji. Wykres liniowy nadaje się idealnie do analizy formacji (czyli specyficznych układach wykresu, które pozwalają prognozować jego dalszy kierunek zmian).

Wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe pokazują kursy: najwyższy, najniższy i zamknięcia danej godziny (dnia lub innego okresu). Wykres belkowy konstruuje się poprzez połączenie jednym pionowym odcinkiem dla każdego okresu obrotu najwyższą i najniższą cenę oraz zaznaczenie za pomocą tzw. poprzecznej 'belki’ kursu zamknięcia. Wykresy słupkowe są częściej stosowane niż liniowe, ponieważ uwzględniają dokładne zmiany ceny.

Wykresy świecowe

Na wykresie świecowym każdy okres czyli przedział czasowy (dzień, gidzina, 15 minut lub inny) reprezentowany jest przez tzw. świecę, każda wyświetlana świeca uwzględnia wartość otwarcia (open), zamknięcia (close), najwyższą (high) i najniższą (low), a także kierunek zmian kursu w danym przedziale czasowym. Wykresy świecowe przekazują w prosty sposób znaczną ilość danych i dlatego są stosowane z coraz większą popularnością.

 
 

Share This Post

2 komentarze to “Analiza techniczna”

  1. […] Dlaczego wykres świecowy jest taki popularny? Powód jest bardzo prosty, pojedyncza „świeczka” przekazuje w sobie bardzo dużo użytecznych informacji potrzebnych do analizy technicznej. […]

  2. […] narzędziami pracy każdego day tradera jest analiza techniczna, wykresy i wskaźniki. Podstawą skutecznego stosowania wymienionych powyżej strategii na rynku […]

Leave a Reply

© 2023 ForexStarter.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie

Handel na rynku Forex oraz inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku Forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. ForexStarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z poleganiu na informacjach zawartych na tym portalu.