Co umieścić na wykresie, aby odnieść sukces na rynku Forex

Wykresy to podstawowe narzędzie wykorzystywane przez traderów do inwestowania na rynku walutowym Forex analizę techniczną. Wykresy to również podstawowy element oprogramowania udostępnianego inwestorom przez każdego brokera.

Na podstawie wzorów jakie pojawiają się na wykresach inwestorzy podejmują decyzję, kupić lub sprzedać waluty w oczekiwaniu na przyszłe zyski.

Poniżej znajdziesz elementy, które pomogą Ci w skutecznym inwestowaniu:

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe są obecnie najczęściej stosowane przez traderów w analizie technicznej. Swoją popularność  zawdzięczają temu, iż w bardzo czytelny sposób pokazują zarówno aktualną sytuacją panującą na rynku, jak również historyczne wyniki pary walut.

Każda pojedyncza świeczka przekazuję w przejrzysty sposób cenę otwarcia i zamknięcia oraz cenę minimalną i maksymalną na wybranej parze walut w wybranym przedziale czasowym. Dzięki temu uzyskujemy szybko graficzny efekt jaka sytuacja panowała na ryku, jak cena się wahała.

Linie trendu

Kolejny prosty i ważny element, który powinien znaleźć na wykresie, to linie trendu. Linie trendów wykreśla się na podstawie minimów lub maksimów, które tworzą sekwencje tzw. „dołków” i „wierzchołków”. Aby stworzyć linię trendu wystarczy połączyć prostą linia kilka sąsiadujących minimów, aby stworzyć linię trendu wzrostowego lub maksimów aby wyznaczyć linię trendu spadkowego.

Wyznaczając poprawnie linie trendu jesteśmy w stanie wskazać trend jaki właśnie panuje na rynku walutowym Forex. Jednak warto również zapamiętać, że trendy trwają tylko określony czas i nie są zbyt trwałe.

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są obok wyznaczonych trendów – podstawowym narzędziem analizy technicznej wykresów. Są to poziomy, przy których trend ma zwiększone prawdopodobieństwo załamania się i zmiany na przeciwny.

Poziom wsparcia to poziom cen, przy którym zakłada się, że najprawdopodobniej kurs niżej już nie spadnie. Ponieważ w pobliżu tego poziomu duża ilość inwestorów otwiera długie pozycje, powoduje to najczęściej rzeczywiste zatrzymanie na tym poziomie kursu i powstrzymanie dalszego spadku ceny.

Poziom oporu to taki poziom, przy którym część graczy zakłada, że najprawdopodobniej kurs już wyżej się nie wzniesie. Otwierane masowo w tym miejscu krótkie pozycje powodują rzeczywiste zatrzymanie się wznoszenia kursu w tym miejscu.

Z drugiej strony każdy z tych poziomów zostaje prędzej czy później przełamany i wtedy poziom wsparcia staje się automatycznie poziomem oporu. W przypadku zaś przełamania poziomu oporu, poziom ten zmienia się w poziom wsparcia.

Poprawne wyznaczenie poziomów to sztuka dzięki, której każdy inwestor będzie w stanie określić moment otwarcia lub zamknięcia pozycji na rynku walutowym, jak również na innych rynkach finansowych.

Na zakończenie

Umieszczenie na wykresie odpowiednich elementów może pomóc w odniesieniu sukcesy na Forexie. Jednak umieszczenie zbyt wielu wskaźników może utrudnić ocenę sytuacji jaka panuje na wybranej parze walut. Stosowanie prostych i sprawdzonych wskaźników to klucz do sukcesu tradera na rynku walutowym.

Pamiętaj każda strategia inwestycyjna zawsze wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje zysków.

 
 

Share This Post

Leave a Reply

© 2023 ForexStarter.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie

Handel na rynku Forex oraz inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku Forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. ForexStarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z poleganiu na informacjach zawartych na tym portalu.