Trend, Twój najlepszy przyjaciel na rynku walutowym Forex

Jednym z powodów atrakcyjności rynku walutowego Forex dla tak ogromnej ilości inwestorów jest fakt, iż jest to rynek trendów. Każda para walut ma swój historyczny wzór, który tworzy trend co zapewnia zróżnicowane możliwości handlu na Forexie. Trendy pojawiają się na wszystkich ramach czasowych.Trend może być krótkoterminowy lub długoterminowy jego określenie zależy od pary walut i ram czasowych, na których inwestujesz.

Inwestowanie z trendem jest jednym z podstawowych kluczy do osiągnięcia dużych zysków na rynku walutowym Forex. Niezależnie czy inwestujesz wykorzystując wykresy pięciominutowe do „skalpowania”, czy kilkugodzinne, czy nawet gdy handlujesz na wykresach kilkudniowych zawsze możesz określić trend.

Każdy profesjonalny gracz na Forexie inwestuje wykorzystując trend jaki panuje na wybranej przez niego parze walut i dzięki potrafi osiągać bardzo duże zyski.

Aby skutecznie zarabiać na inwestowaniu na walutach musisz posiadać trzy proste klucze:

  1. Nauczyć się określania w jaką stronę pójdzie rynek, czyli jaki trend panuje na rynku.
  2. Stworzyć prostą strategię wejścia na rynek i wyjścia z rynku, która będzie działa.
  3. Konsekwentnie stosować stworzoną i sprawdzoną strategię.

Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. W każdym momencie gdy rynek Forex jest otwarty możesz usiąść do komputera podłączonego do Internetu i rozpocząć handel na walutach.

Najważniejszym kluczem udanego inwestowania na walutach i zarabiania pieniędzy po uruchomieniu oprogramowania do handlu jest określenie kierunku rynku (trendu) czyli czy rynek jest rynkiem byka czy niedźwiedzia.

Musisz określić i wybrać jeden z kierunków, nie możesz trzymać na tej samej parze walut dwóch przeciwnych otwartych pozycji. Otwierając drugą transakcję przeciwną do pierwszej, pierwsza zostaje automatycznie zamknięta, a druga pozostaje aktywna.

Dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie trendu i trzymanie się go jeśli został prawidłowo wyznaczony.

Na szczęście dzięki widocznym wzorcom na wykresach, wiedzy i doświadczeniu możesz podjąć świadomą decyzję, po której stronie jest rynek, czy po stronie byków, czy po stronie niedźwiedzi.

Ludzie inwestują zgodnie ze swoją osobowością. Jedni handlują krótkoterminowo, otwierają pozycją na krótko zadawalając się mniejszym ale częstym zyskiem, inni zaś handlują długoterminowo, otwierają pozycję na dłuższy okres. Zastanów się jakim jesteś inwestorem przed rozpoczęciem handlu, jest to ważny element inwestowania na rynku walutowym Forex.

Jednak niezależnie od tego czy jesteś inwestorem krótko czy długoterminowym musisz być w stanie określić panujący trend na rynku Forex. Musisz się dowiedzieć jak ten trend znaleźć, ponieważ to podstawa skutecznego zarabiania na rynku walutowym. Musisz być w stanie określić trend i to nie zależnie od interwału czasowego, na którym chcesz inwestować jak i wybranej pary walut.

Inwestując na rynku Forex można popełnić wiele błędów, największym błędem jest handel niezgodnie z kierunkiem w jakim podąża rynek. Nigdy nie walcz z trendem!

Jednym z najlepszych sposobów, aby określić trend jest użycie wykresów, każdy liczący się broker udostępnia oprogramowanie z wykresami oraz narzędzia i wskaźniki pomocne przy określaniu trendu.

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i wskaźników ułatwia prawidłowe określeniu trendu, dzięki czemu nie trzeba spędzać wielu godzin przed komputerem analizując wykresy. Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia trendu jest cennym narzędziem każdego gracza na rynku walutowym Forex.

Brokerzy, a przynajmniej ci najlepsi udostępniają narzędzia do automatycznego wyznaczania kierunku trendu, jednak gdy u brokera brakuje takiego narzędzia, trzeba samemu zdobyć umiejętność poprawnego rysowania linii trendu.

Wielu mniej doświadczonych inwestorów myśli, że potrafi wyznaczyć prawidłowo linię trendu jednak z czasem okazuje się jednak, że źle wyznaczyli trend i transakcje, które na tej podstawie zawarli okazały się błędne i stracili pieniądze zamiast zarobić.

Rysowanie linii trendu to umiejętność, którą powinien posiadać każdy kto poważnie traktuje handel walutami na rynku Forex. Sztuka ta powinna być jedną z podstawowych umiejętności jaką powinien zdobyć każdy początkujący inwestor na Forexie.

Poważni gracze walutowi są świadomi zmian na rynku i monitorują linie trendu na kilku interwałach czasowych, czyli na mniejszych i większych ramach czasowych. Dlaczego?

Trend na mniejszych ramach czasowych może być przeciwieństwem trendu panującego właśnie na rynku co przy błędnej analizie może doprowadzić do otwarcia błędnej transakcji  i straty zainwestowanych pieniędzy.

Czyli na przykład, na wykresie interwału godzinowego linia trendu może wskazywać trend wzrostowy (rynek byka), ale gdy jednak przejdzie się na wykres interwału dziennego wyznaczony trend może być zupełnie inny, czyli trend spadkowy (rynek niedźwiedzia) i otwarcie na nowej pozycji opierając się tylko analizą na podstawie wykresu godzinowego może się zakończyć dużą stratą.

Podsumowanie

Sztuka wyznaczania trendu jest jedną z podstawowych umiejętności jaką posiadać powinien każdy handlujący na Forexie. I najważniejsze:

Zawsze inwestuj z trendem, nigdy przeciwko trendowi!

 
 

Share This Post

Leave a Reply

© 2023 ForexStarter.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie

Handel na rynku Forex oraz inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku Forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. ForexStarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z poleganiu na informacjach zawartych na tym portalu.