Wykresy świecowe, podstawy

Każdy kto inwestuje na rynku Forex i wykorzystuje do tego analizę techniczna musi rozróżniać rodzaje wykresów jakie są stosowane w tej analizie.

Analiza techniczna to badanie historycznych informacji na temat cen na rynku w celu określenia przyszłego ruchu/zmiany cen.

Poprawne czytanie i analiza wykresów to podstawowa umiejętność jaką powinien opanować każdy nowy gracz na rynku walutowym wykorzystujący do inwestowania analizę techniczną.

Dzięki wykorzystaniu wykresów w analizie technicznej każdy inwestor może wskazać miejsca wzrostów i spadków w wybranym przedziale czasowym oraz może określić obszary wsparcia i oporu.

Ponieważ wykresy to graficzny obraz sytuacji jaka panowała i panuje na danej parze walut, jesteśmy w stanie określić jaki trend panuje na rynku, czy jest to trend wzrostowy lub spadkowy, czy nawet boczny.

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje wykresów:

 • wykres liniowy,
 • wykres słupkowy,
 • wykres świecowy.

Każdy z tych wykresów ma swoje zalety oraz wady i jedne są częściej wykorzystywane (bardziej popularne) od innych. Najczęściej stosowanym wykresem przy analizie technicznej na rynku Forex jest wykres świecowy. Wykres świecowy składa się ze świec japońskich. Skąd taka nazwa, jak się przyjrzysz poniższym obrazkom, zrozumiesz od razu. Po prostu wygląda jak świeca.

Wygląd świecy japońskiej

Dlaczego wykres świecowy jest taki popularny? Powód jest bardzo prosty, pojedyncza „świeczka” przekazuje w sobie bardzo dużo użytecznych informacji potrzebnych do analizy technicznej.

Czym jest pojedyncza świeca i jak ją interpretować?

Pojedyncza świeca jest graficzną interpretacją tego co dzieje się z ceną w jednym interwale czasowym, a dokładnie pokazuję cenę:

 • otwarcia,
 • zamknięcia,
 • maksymalną,
 • minimalną

Również każda świeca dodatkowo pokazuje trend panujący na rynku.

Każda ze świec składa się z korpusu oraz z cieni zwanych knotami. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje świec japońskich:
Świeca wznosząca (wzrostowa) – korpus świecy jest biały, a cena zamknięcia jest wyżej niż cena otwarcia.
Świeca opadająca (spadkowa) – korpus świecy jest czarny, a cena zamknięcia jest niżej niż cena otwarcia.

Jak zbudowana jest świeca japońska

Jak zbudowana jest świeca japońska

Jak widać na powyższym obrazku pojedyncza świeca przekazuje bardzo dużo informacji w jasny i czytelny sposób w odróżnieniu do wykresu słupkowego, który przekazuje informację w podobny sposób jednak dużo mniej czytelnie, a już zupełnie wyróżnia się w porównaniu z wykresem liniowym, który właściwie nie przekazuje żadnych sensownych informacji w jednym interwale czasowym.

Dolna i górna krawędź korpusu wskazują ceny otwarcia i zamknięcia pary walut w pojedynczym interwale czasowym, zaś knoty pokazują jak zmienność występowała na rynku w tym czasie oraz jaka na była maksymalna i minimalna w przedziale czasowym. Dodatkowo dzięki temu, że korpusy świec zmieniają kolor w sytuacji gdy cena wzrasta lub spada wiemy jaka panuje sytuacja na rynku danej pary walut. Proste prawda!

Wykresy świecowe wykorzystywane są przez inwestorów gdyż są czytelne i zrozumiałe co ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Przez swoją prostotę są polecane szczególne dla początkujących graczy na rynku Forex.

Poza dwoma podstawowymi rodzajami świec japońskich białej i czarnej z korpusem i cieniami można wyróżnić kilka rodzajów świec ze względu na ich wygląd oraz interpretacji przy analizie technicznej. Są to świece:

 • Doji,
 • Marubozu,
 • Młot.
 • Spadająca gwiazda

Świeca Doji, to świeca bez korpusu, a dokładniej cena otwarcia i zamknięcia znajdują się na tym samym poziomie, co może świadczyć o braku zdecydowania graczy na danej parze walut.

Świeca Marubozu, to świeca nieposiadająca cieni (knotów) i pojawienie się jej na wykresie może świadczyć o sile trendu wzrostowego lub spadkowego, oczywiście kolor świecy świadczy jaki to trend.

Świeca Młot, to świeca posiadająca tylko jeden cień, to znaczy knot jest poniżej korpusu co może świadczyć o zmianie z trendu spadkowego na wzrostowy (gdy korpus jest biały i cień jest poniżej ceny otwarcia).

Świeca Spadająca gwiazda, to przeciwieństwo „Młota”, czyli knot (cień) znajduje się powyżej ceny otwarcia, a korpus świecy jest czarny, gdy pojawia się taka sytuacja to może oznaczać, że trend wzrostowy zmienia się na spadkowy.

Świece japońskie tworzą na wykresach również formacje, które są podstawą i esencją analizy technicznej, a dobrze zinterpretowane mogą stanowczo zwiększyć szansę na zyskowną inwestycję, ale o formacjach napiszę w innym artykule.

 
 

Share This Post

One Response to “Wykresy świecowe, podstawy”

 1. […] narzędziami pracy każdego day tradera jest analiza techniczna, wykresy i wskaźniki. Podstawą skutecznego stosowania wymienionych powyżej strategii na rynku Forex jest […]

Leave a Reply

© 2023 ForexStarter.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie

Handel na rynku Forex oraz inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku Forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. ForexStarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z poleganiu na informacjach zawartych na tym portalu.