Słownik Forex

A

Analiza fundamentalna – analiza przewidywania zmian cen par walut na podstawie statystyk ekonomicznych, politycznych oraz wszelkich raportów na temat stanu gospodarki. Informacje na temat gospodarki publikowane są bardzo często i niektóre z nich o ściśle określonych godzinach, dzięki czemu inwestorzy są w stanie podejmować odpowiednie decyzje o otwarciu pozycji (kupnie pary walut), lub zamknięciu pozycji (sprzedaży pary walut).

Analiza techniczna – to metoda przewidywania przyszłych ruchów cen na podstawie statystycznej analizie wcześniejszych, historycznych zmian cen par walut.

Ask – cena sprzedaży, po której można sprzedać parę walut.

B

Bid – cena kupna, po której można kupić parę walut.

F

Forex – (foreign exchange) międzybankowy i międzynarodowy rynek wymiany walutowej, który funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu i jest największym rynkiem gdzie obroty sięgają 4,5 biliona dolarów dziennie.

P

Para walut – na Forexie handlujesz parami walut, para walut składa się z waluty bazowej i kwotowanej. Cena pary walutowej oznacza kurs wymiany między tymi walutami. Przykłady par walut EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD.

Pips – podstawa jednostka zmiany ceny na rynku Forex.

S

Spread – jest to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży na rynku Forex na parze walut. Jest mierzona w pipsach. Na przykład, jeśli oferta na parę EUR/USD wynosi 1,4656/1,4658, to spread wynosi dwa pipsy.

W

Waluta bazowa – jest pierwszą walutą w parze walut na rynku Forex, w parze EUR/USD walutą bazową jest euro.

Waluta kwotowana – jest drugą walutą w parze walut, w parze EUR/USD walutą bazową jest dolar.

 
 
© 2023 ForexStarter.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.. ·
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie

Handel na rynku Forex oraz inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku Forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje. ForexStarter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z poleganiu na informacjach zawartych na tym portalu.